Our Services | Brainwork Factory

Foto av Scott GrahamUnsplash

Våra Tjänster

CRM-strategi

Vi hjälper dig att få insikt för att kunna skapa en CRM-strategi där vi vi fokuserar på göra den så enkel och åtgärdsinriktad som möjligt. Strategin inefattar visionen och målen för ditt CRM-arbete. Vi anstränger oss verkligen för att inte övertänka det här med strategin. Det är verkligen viktigt för det dagliga CRM-arbetet att ha en karta med en kristallklar vision och nåbara mål. Men, det är också viktigt att inte skapa sida efter sida med strategidokument som bara hamnar i skrivbordslådan när vi är klara. Mindre är mer.

CRM-processer

När väl strategin är på plats kan vi påbörja arbetet med taktiken för att få jobbet gjort på ett kontrollerat sätt. Det är här som vi börjar dokumentera dina framtida processer, oavsett om de är helt nya, uppdaterade eller inte ännu formaliserade. Det här arbetet är mycket viktigt eftersom det är det här som kommer att guida dig genom det dagliga arbetet. Se till att du inte uppfattar det här arbetet som något är hugget i sten. Du måste vara beredd på att justera dessa dokument löpande så att de är aktuella.

CRM Projektledning

Vi kan ta ansvar för införandet av ett komplett CRM-system i din verksamhet och se till att samtliga intressenter inblandade arbetar mot de uppsatta målen och tidsramarna. När vi pratar om ett komplett CRM-system menar vi strategi-arbete, processarbete, systemkrav, införande av ett IT-system, användarvägledning och uppföljning av införandet.

Systemintegration

Integration innefattar både data- och system-integration. I vissa fall är det mer relevant att starta med en ganska enkel integration av data mellan olika system. Du kan ha en vitt spektrum av olika system och det kanske inte finns någon enkel kostnadseffektiv lösning för att integrera systemen.

För uppsättningen av integrationer använder vi både specialbyggda integrationer och standardapplikationer för att få till önskad lösning.

Om integrationslösningen ska bli så smidig som möjligt är det av yttersta vikt att vi tillsammans grundligt tar reda på och dokumenterar förutsättningarna för integrationen, så att integrationen uppfyller verksamhetens behov.

CRM Datahantering

Det här kan innefatta att få tillgång till kontaktinformation från adressleverantörer, datatransformation som grund för rapporter, analyser m m. Vi sätter också upp särskilda datakvalitets-processer för ditt dagliga CRM-arbete.

CRM Dataanalys

Införande av standardapplikationer för analys, specialanpassa analysrapporter, resultattavlor m m, bygga analysrapporter ovanpå datavaruhus, specialbygga datavaruhus m m. Vi tar också fram kompletta paket av analysrapporter och resultattavlor.


Do you have a CRM challenge for us?

We will make sure to guide you.

Kom igång med CRM