Utveckla dina kunder - öka värdet på din kundportfölj

Dina kunder - din mest värdefulla strategiska tillgång. Kundutveckling skapar intäkter. Se till att öka dina kunders livstidsvärde.

Utveckla nu »

Utveckla din kundbas - CRM-utmaningen

Har du ett CRM-system? Har du en CRM-strategi?

Många företag i dag kan svara "Ja" på den första frågan, men fortfarande svarar många företag "Nej" på den andra frågan.

Vårt huvudfokus är att guida er som vår klient att ta klivet från att "bara" ha ett CRM-system, till att verkligen ha en komplett CRM-strategi med processer, KPI:er, m m, och ett stödjande CRM-system. Vårt ultimata mål för er som vår klient är gå från CRM till CVM, Customer Value Management. Du bör hantera din kundbas som din mest värdefulla tillgång.

Att beräkna kundens livstidsvärde, hantera churn och förbättra retention borde vara lika naturligt som att granska resultatrapporter, analysera säljpipen m m.

Vi är här för att hjälpa dig att anta din CRM-utmaning och få till ett väloljat CRM-maskineri. Låt oss guida dig genom hela, eller några av, de hinder på din resa till att verkligen kunna få ut värdet av din kundbas. Vårt främsta mål är att hjälpa dig som vår klient att uppnå en kundbas som verkligen är värdefull för ditt företag.


Har du en CRM-utmaning?

Vi ser till att guida dig och ditt företag.

Starta ett CRM-projekt »