Utveckla dina kundrelationer

- öka värdet på din kundportfölj

Dina kunder - din mest värdefulla strategiska tillgång. Kundutveckling skapar intäkter. Se till att öka dina kunders livstidsvärde.

Utveckla ditt CRM-initiativ

Utveckla din kundbas - CRM-utmaningen

Har du ett CRM-system? Har du en CRM-strategi?

Många företag i dag kan svara "Ja" på den första frågan, men fortfarande svarar många företag "Nej" på den andra frågan.

Vi hjälper dig att ta stegen att skifta från att “bara” ha ett sälj- och marknadsstödsystem, till att verkligen ha en CRM-strategi med KPI:er, processer mm och ett CRM-system som stöder din strategi. Målet är att i slutändan gå bortom CRM och påbörja resan mot CVM, Customer Value Management. Du bör hantera din kundbas som din mest värdefulla tillgång.

Beräkna kundlivstidsvärde (Customer Lifetime Value), hantera kundbortfall (churn) och förbättra behållningsgraden (retention rate) borde vara lika naturligt som att gå igenom resultaträkningen eller försäljningsprognosen mm.

Vi finns här för att hjälpa dig uppnå det här. Din CRM-utmaning är vårt huvudfokus. Låt oss guida dig genom alla, eller åtminstone de främsta, av de hinder som du möter på din resa till att verkligen ta vara på värdet av din kundbas. Vårt överliggande mål är att hjälpa dig som vår klient att uppnå en kundbas som verkligen är värdefull för ditt företag.

Vill du gå bortom konfigurering och nyttjande av ditt CRM-system och verkligen börja skapa en affärsstrategi som förändrar sättet du gör affärer? Kontakta oss redan idag och vi kommer att hjälpa dig på den här resan.

Your CRM Guide | Brainwork Factory

Foto av William BoutUnsplash


Har du en CRM-utmaning?

Vi ser till att guida dig och ditt företag.

Kom igång med CRM